Spilopperne 5-6 år

Børnehavens storegruppe

På Spilopstuen går de ældste børn i børnehaven, dem som skal starte i skole i det næstkommende skoleår.

Vi har valgt at samle de ældste børn i en gruppe, så de inden skolestart har mulighed for at knytte venskaber med de børn, de eventuelt skal gå i skole med. 

Nye udfordringer

Ved at samle de største børn på Spilopstuen, får vi mulighed for at tilpasse aktiviteterne og udfordringerne, til netop denne alders gruppe og dermed kan vi give dem nogle andre og større udfordringer.

Det handler om aktiviteter og projekter, der styrker barnets selvværd og selvstændighed, intellektet og motorik, det sociale samvær og dét at tackle sine følelser.

Månedsplaner

Gruppen arbejder ligesom de øvrige stuer efter månedsplaner.

Spiloppernes månedsplaner med planlagte aktiviteter og ture kan findes på AULA og på opslagstavlen ved stuen.

Her kan du læse nogle af de punkter vi bl.a. arbejder med.

 • Vi arbejder med det enkelte barns personlige udvikling
 • Vi forsøger at skabe et godt fællesskab i gruppen, igennem div. aktiviteter og projekter
 • Vi taler om hvad ven er og hvordan man selv er en god ven
 • Børnene øver sig i at være i centrum gennem div. opgaver og aktiviteter
 • Vi synger, taler om år, dato, ugedag, måneder, vejret, snakker rim og remser, spiller teater og læser historier m.m.
 • Vi træner børnene i at tabe og sige pyt, når noget ikke lykkedes første gang og opfordrer dem til at hjælpe hinanden
 • Vi træner dem i at blive selvhjulpne

Projekter og aktiviteter

I efteråret arbejder vi bl.a. med projekterne

 • Hvem er jeg?
 • Hvem er min familie?
 • Hvor bor jeg? 

I foråret planlægges de pædagogiske projekter og aktiviteter primært efter børnenes ønsker og interesser. Projekterne kalder vi drømmeønsker.

Drømmeønsker kan være

 • Ture i svømmehallen
 • Teater
 • Prinsesser
 • Heste, hunde m.m.
 • Minecraft
 • Egenproduktion af film
 • Cirkus
 • Bygning af sæbekassebil
 • Fly
 • m.m.

Drømmeønskerne er projekter som både børn og voksne ser frem til med stor glæde. Det er altid en spændende udfordring for de voksne at tilpasse aktiviteterne efter de valgte ønsker og børnene udviser stolthed når vi arbejder med netop deres ønske.

Fysiske indretning 

Spilopstuen er indrettet med flere forskellige legestationer, som skifter løbende alt efter børnenes interesser. Til stuen hører også et puderum.

Vi bruger vores kælder som "legetøjs bibliotek" og udskifter legemulighederne forholdsvis ofte. I perioder er vi ex. indrettet med barbiedukkehjørne, bilbane, hyggehjørne, flexitrack, hule, køkken m.m.

I perioder indsamler vi gammel elektronik - vores drengebørn er vilde med at skille det hele ad og her får de trænet en masse finmotorik med skrutrækkeren i hånden.

Vi har altid byggemagneter, perler, maling, LEGO og sysager, diverse spil og tegneredskaber m.m. og adgang til vores krearum med div. muligheder.

I køkkenet er vi indimellem med til at bage brød og boller. På vores maddage indtager vi hele køkkenet og her trædere de voksne til side og agerer blot vejledere.

Desuden har vi et puderum i huset, som vi i perioder benytter os meget af.

Selvværd og selvstændighed

Børnenes selvværd og selvstændighed er også noget, vi arbejder meget med på Spilopstuen.

Vi tager udgangspunkt i det, børnene er gode til og det der interesserer dem. Vi tager børnene alvorligt, så de oplever, at vi som personer finder dem vigtige og betydningsfulde.

Det giver børnene en stor tilfredsstillelse selv at kunne klæde sig af og på, selv klare toiletbesøg og i det hele taget gøre sig så uafhængige af de voksne som overhovedet muligt.

Selvhjulpenhed er meget vigtig for børnene i forhold til forberedelsen til skolelivet.

Motorik

Grovmotorisk udfordre vi børnene både på vores legeplads ved institutionen, og på andre legepladser i nærområdet. Vi planlægger forskellige løb, laver motions jagt og samarbejdslege med børnene. Når vi er inde kan vi finde på at skubbe alle borde til siden, så vi har plads til at lege forskellige sanglege eller lave diskotek. 

Finmotorisk udfordres børnene bl.a. til mad dage hvor der skal snittes gulerødder med kniven, vi tegner, klipper, laver perler og meget mere.

Vi tilpasser de enkelte opgaver og aktiviteter, så alle børn oplever succes og samtidig udfordres på deres kunnen.

Ture

Vi tager året igennem på ture ud af huset og ofte er forældre meget velkomne til at tage med.

Vi tager i skoven og ud i naturen, i teater, på biblioteket, på stranden og til havnen, på hjemmebesøg og til fødselsdage, på bondegårdstur og hvad der nu ellers byder sig. Endvidere tager vi på turer relateret til årstiden og højtiderne og tager ex. altid på juletur med nisser, lys og gerne teater.

Spilop afslutning

Året i Spilopgruppen sluttes af med et afslutningsarrangement, hvor året der gik fejres.

Afslutningsarrangementet er noget særligt for børnene og ofte er det en overraskelse hvad der kommer til at ske det pågældende.

Vi har i de tidligere år været i Gerlev legepark, besøgt Ertebjerggaard, været på restaurant, leget restaurant, eller været hjemme til middag hos en ad de voksne m.m. 

Overgangen til skolelivet/Brobygning

På spilopstuen vil vi gerne ”bygge bro” til skolen således, at vores børn kan få en god overgang til skolelivet.

Vi har et tæt samarbejde med den lokale Stillinge Skole og vi mødes nogle gange i løbet af året, både på små ture til skolens legeplads, ved skolens skolefest, og på de 2 besøgsdage der er i foråret, hvor vi er med i skole hele formiddagen.

I maj/juni måned holder overgangssamtaler med børnehaveklasselederne, hvor vi drøfter det enkelte barn og taler om hvad vi kan gøre for at give alle børnene den mest optimale overgang til skolen. 

Siden er sidst opdateret 24. januar 2023