Børnehaveforeningen

Lokalt oprettet forening

Børnehaveforeningen er en lokalt oprettet forening, der blev stiftet i 1971.

Formål

Foreningen har til formål at støtte økonomisk i relation til glæde og gavn for børnene.  Støtten er "øremærket" til f.eks. arrangementer for børnene, udvikling af legepladsen eller anskaffelser af større goder til børnene.   

Støtten er naturligvis afhængig af forældrene og vi håber derfor, at I vil bakke op omkring foreningen.   

Medlemmer

Medlemmer af foreningen er alle, der har forældremyndighed over indskrevne børn i Stillinge Børnehave.   

Indbetaling sker på frivillig basis.   

Siden er sidst opdateret 18. januar 2020