Forældrebestyrelsen

Arbejdet i Forældrebestyrelsen

Forældre bestyrelsen er din mulighed for at give din mening til kende og få indflydelse på dit barns hverdag.

Det kan du gøre enten ved at stille op til valg til forældrebestyrelsen eller tage kontakt til én fra den siddende forældrebestyrelse.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Børnehaven ledes af en bestyrelse bestående af forældre valgt på generalforsamlingen i efteråret og en personalerepræsentant valgt af personalet.

Ansvar

Bestyrelsen er ansvarlig for børnehavens overordnede ledelse, normering, overholdelse af budget og er øverste ansvarlig for regnskabet. 

Det er endvidere bestyrelsens opgave, sammen med personalet, at skabe optimale vilkår og rammer for børn og forældre i børnehaven og sikre gode forhold i almindelighed. 

Bestyrelsen vil arbejde ansvarsbevidst for en god kommunikation i børnehaven og vil være åbne og imødekommende overfor nye synspunkter.

Driftsoverenskomst

Bestyrelsen indgår driftsoverenskomst med Slagelse Kommune, hvor der aftales normeringer, åbningstider, børnetal og lignende. Samtidig virker bestyrelsen i forhold til Slagelse Kommunes Børn og Unge politik, samt som officielt talerør over for politikere i kommunen. 

Tavshedspligt

Bestyrelsen har tavshedspligt i forhold til alle personsager.

Referater

Referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige på opslagstavlen ved hoveddøren.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2020