Forældresamtaler

Det vigtige forældresamarbejde

3 måneders samtale

Når barnet har gået ca. to - tre måneder i institutionen afholdes en forældresamtale, for at drøfte barnets start og trivsel.

Overgangssamtale 

Ved overgangen fra Mælkebøtten/vuggestuen til Solsikken tilbydes en samtale med personale fra en af de to grupper og en eventuel sprogvurdering bliver gennemgået.

Årlig forældresamtale

Desuden tilbydes hvert barns forældre en samtale én gang årligt. 

Formålet er, at vi sammen mere uddybende kan drøfte, hvordan dit barn udvikler sig og trives. Samtalen foregår uden dit barns deltagelse. 

I tilfælde af et ønske om en særlig indsats overfor dit barn udfyldes der et ”fokusskema”, som kan være med til, at danne baggrund for en tidlig indsats. 

Samtaler for børn i Storegruppen

Når dit barn går i Spilopgruppen, vil der være en samtale både i efteråret og foråret.

I efteråret udfylder vi en overgangsbeskrivelse som beskriver dit barns udvikling. Ud fra skemaet drøfter vi dit barns kompetencer og taler om hvilke områder dit barn har behov for at videre udvikle hen over det igangværende år.

Samtalen i foråret er en opfølgning på den i efteråret. Overgangsbeskrivelsen tilrettes dit barns nye kompetencer og videresendes til dit barns skole. Skemaet udleveres IKKE uden dit samtykke

Er der yderligere behov for en yderligere samtale, er det altid en mulighed.

Siden er sidst opdateret 6. januar 2023