Medlemmer

Formand

  • Hannah-Josephine Knapp (mor til Marlem)                                                          

Næstformand

  • Monica Eliassen (mor til Agnes & Oscar)                                              

Medlemmer af bestyrelsen

  • Anna Aurelius Sand Rosenberg (Mor til Silas og Sofia)                          
  • Hanne Erika Steenberg (mor til Emma)
  • Cathrine Maj Hansen (mor til Christian)                                                   

Suppleanter til bestyrelsen                                        

  • Christoffer Fahlmann Karlsen (far til Bertram & Villads)                                                         
  • Hannah-Josephine Knapp (mor til Marlem)   
  • Nina Steinmeyer Petersen (mor til Oscar)                                                                                                                                                         

Personalerepræsentant                 

  • Lars Ørbæk Johansen-Philbert (pædagog/souschef)

 

Suppleant for Personalerepræsentant  

  • Birgitte Askglæde Rasmussen (pædagog) på orlov

                                                                

Børnehaveforeningen repræsenteres i 2020-2021 af

Formand, Hannah-Josephine Knapp

Næstformand, Monica Eliassen