Medlemmer

Formand

  • Thomas Ellegaard (far til Kim, Liam og Puk)                                      

Næstformand

  • Anna Aurelius Sand Rosenberg (mor til Sofia)

Medlemmer af bestyrelsen

  • Luna Hedengran Werner Iburg (mor til Storm og Liva)
  • Hanne Erika Steenberg (mor til Emma)
  • Cathrine Maj Hansen (mor til Kristian)                                            

Personalerepræsentant                 

  • Lars Ørbæk Johansen-Philbert (pædagog/konstitueret leder) 

Suppleant for Personalerepræsentant  

  • Rikke Schunck (pædagog/konstitueret souschef)                              

Børnehaveforeningen repræsenteres i 2021-2022 af

  • Formand, Thomas Ellegaard
  • Næstformand, Anna Aurelius Sand