Medlemmer

Formand

 • Thomas Ellegaard (far til Kim, Liam og Puk)                        

Næstformand

 • Anna Aurelius Sand Rosenberg (mor til Sofia)

Medlemmer af bestyrelsen

 • Hannah-Josephine Knapp (mor til Balsur og Marlem)
 • Hanne Erika Steenberg (mor til Emma)                                

Suppleant for bestyrelsen

 • Silja Hvidberg (mor til Herman)
 • Sascha Leopoldine Bernard (mor til Alfred)

Personalerepræsentant                 

 • Rikke Schunck (konstitueret leder)
 • Helle Nielsen (pædagog)

Suppleant for Personalerepræsentant  

 • Tina Christensen (pædagogmedhjælper)                           

Børnehaveforeningen repræsenteres i 2022-2023 af

 • Formand, Thomas Ellegaard
 • Næstformand, Anna Aurelius Sand