Lukkedage

Lukkedage og sampasning

Lukkedage:

Vi følger Slagelse kommunes lukkedage

Du kan se dem herunder: 

  • Den 31. maj 2019 - Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (Lukkedag med sampasning)
  • Den 5. juni 2019 - Grundlovsdag (Lukkedag uden sampasning) 
  • Den 24. december 2019 (Lukkedag uden sampasning)
  • Den 27. og 30. og 31. december 2019 (Lukkedage med sampasning)  

Vi vil orientere dig om muligheden for at tilmelde dit barn sampasning  lukkedage, hvis der er behov for det.