Sygdom og fravær

Hvornår er mit barn syg

Syg uden feber

Det er ikke rart for et barn at være i institution, hvis man er syg eller ikke har det godt, derfor modtager vi ikke syge børn i Stillinge børnehave. 

Hvis jeres barn af den ene eller anden grund ikke kan følge en almindelig dag i institutionen, ringer vi til dig med udgangspunkt i, at I/Du skal hente dit barn hurtigst muligt. 

Et sygt barn har det bedst sammen med far eller mor.

Personalets planlægning

Når Dit barn er sygt eller fraværende af en anden grund, vil vi af hensyn til personalets planlægning, meget gerne have besked samme morgen, enten pr. tlf. eller på AULA.

Forventninger

  • At Du informerer os hvis dit barn er fraværende pga. sygdom
  • At Du informerer os hvis dit barn fejler boget smitsomt, så vi hurtigt  kan give generel orientering til andre familier
  • At Du overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring børns sygdom og ophold i daginstitutionen

Tilbage i institutionen

  • Vi henstiller til at dit barn har mindst en feberfri dag hjemme
  • Dit barn skal være oplagt og kunne lege og deltage i aktiviteter hele dagen
  • Har dit barn en smitsom sygdom, må han/hun først komme i institutionen igen, når han/hun ikke smitter længere
  • Kommer han/hun tilbage i pasning inden han/hun er rask, tager det meget lettere imod næste infektion 
  • Immunforsvaret har brug for en pause, før det er klar til at kunne bekæmpe en ny infektion
  • Institutionen har også ansvar for, for at andre børn og voksne ikke udsættes for smitte

Kronisk lidelse

Har barnet en kronisk lidelse, kontakt da personalet.

Hvis man er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, hvornår barnet må møde i institutionen efter sygdom, så kontakt egen læge eller evt. personalet.

Medicin

Det er ikke institutionens opgave at give et barn medicin, det er udelukkende forældrenes opgave. Derfor vil henvendelser angående medicingivning, hvor det ikke drejer sig om en kronisk lidelse, blive afvist af personalet.

Personalet giver ikke Jeres barn medicin - heller ikke penicillin, næsedråber, øjendråber/salve eller anden efterbehandling af sygdomme.

Medicin ved kronisk syge børn

Dog vil vi i tilfælde, hvor der er tale om kronisk syge børn, naturligvis hjælpe forældrene så godt, det er muligt og i det omfang, lederen i samråd med medarbejderne finder det forsvarligt. Henvend dig, hvis dette er aktuelt. 

Er det aktuelt at give dit barn medicin, vil du altid blive bedt om at komme med en vejledning fra lægen, der blandt andet indeholder virkninger, bivirkninger og dosis, samt hvordan medicinen bliver givet med videre.

Ingen piller i madkassen

Lederen skal altid skal inddrages. 
Og for en god ordens skyld: Det er strengt forbudt at lægge piller - selv vitaminpiller - i barnets madkasse eller på barnets garderobe.

 

Siden er sidst opdateret 22. december 2021