Inklusion - Børn i udsatte positioner

Vores udgangspunkt er, at alle børns behov er særlige, men nogen har brug for mere hjælp og vejledning end andre i forhold til forskellige udviklingsområder.

Mål

Vores mål er at se og møde det enkelte barn på det udviklingsniveau, det befinder sig og skabe trygge og rummelige læringsmiljøer, hvor der er plads til mangfoldighed og forskelligheder. Herved skabes mulighed for optimal udfoldelse og udvikling, og det enkelte barn integreres i fællesskabet. 

Metode

Vi gør brug af mange forskellige metoder i hverdagen til at fremme børnenes udvikling og dække deres særlige behov.

I det følgende nævnes et lille udvalg af de metoder, der benyttes indenfor specifikke udviklingsområder:

 Socialekompetencer/ legerelationer

 • Vi vejleder i, hvordan man inviterer sig selv ind i andres leg eller inviterer andre ind i egen leg. Nogen gange er det nødvendigt, at den voksne også kommer med input/forslag til legen og måske selv deltager.
 • Vi skaber rum for legesituationens udfoldelse, så der er mulighed for, at relationerne fastholdes længere.
 • Vi opstiller klare regler og rammer for aktiviteten/legen sammen med børnene.
 • Vi bruger voksenstyrede aktiviteter til at inddrage alle børn på lige vilkår.
 • Vi inddrager forældrene i de relationer, barnet danner i institutionen, således at forældrene kan videreføre relationerne uden for institutionen.

Sprog

 • Vi synger og læser sammen med børnene
 • Vi benytter os af dialogisk læsning, hvor børnene inddrages i læsningen på forskellige måder
 • Vi laver læseleg
 • Vi sætter ord på de ting og situationer, barnet møder i sin hverdag
 • Vi taler ikke til, men med børnene for derigennem at opfordre til dialog
 • Vi samarbejder med Sprogpædagog 

Motorik

 • Vi laver sanglege og forhindringsbaner for, at det enkelte barn udfordres motorisk.
 • Benytter vores store legeplads til forskellige bevægelses aktiviteter og lege.
 • Vi har en pædagog med uddannelse i pædagogisk idræt.

Eksterne samarbejdspartnere

Udover de pædagogiske metoder vi bruger i dagligdagen, benytter vi os også af eksterne samarbejdspartnere så som talepædagoger, psykolog, sundhedsplejerske, PIV-vejledere m.fl. Her har vi mulighed for at diskutere forskellige situationer og eventuelle bekymringer.

Formålet er at give personalet endnu flere redskaber til at hjælpe og støtte det enkelte barns udviklingsprocesser. 
(nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 14. januar 2022