Overgange

Overgangene i barnet liv er vigtige for barnets tryghed og trivsel

Start i vuggestuen

Inden dit barn skal starte i vuggestuen modtager Du et velkomstbrev, hvor vi inviterer Dig til at besøge institutionen. Efter det første besøg, er der altid mulighed for, at du og dit barn kan komme forbi og lære institutionen og personalet at kende inden opstart.

Fra dagpleje til vuggestue

Vi har et tæt samarbejde med lokalområdets dagplejere. 

Inden dit barn skal starte i vuggestuen aftaler vi et besøg med dagplejeren, hvor de kan komme forbi institutionen og lege, og vi kan hilse på hinanden.

Fra vuggestuen til børnehaven

Vi vægter at overgangen fra vuggestuen til børnehaven bliver en glidende overgang, og derfor tager vi på besøg hos hinanden, så starten i børnehaven ikke bliver så skræmmende.

Inden overgangen fra vuggestuen til børnehaven holder vi en overførsel-samtale med dig, hvor en personale fra vuggestuen samt en personale fra børnehaven deltager.

Fra børnehave til skole

Vi har et tæt samarbejde med Stillinge Skole.

I foråret inden dit barn skal starte i skole, inviterer Stillinge skole os til to besøg, som foregår i formiddagstimerne, hvor alle Spilopper samt Spilop-voksne deltager.

I samme periode udfyldes en overgangsbeskrivelse, som beskriver dit kompetencer og potentialer.

Overgangsbeskrivelsen videregives til skolen, som et led i at give dit barn den bedst mulige start i skolen.

Se mere under punktet Børnehave /Spilopperne