Sprogstimulering

Sådan fremmer vi dit barns sprogudvikling

Sprogstimulering

Sproget er grundlæggende for at skabe og forstå den virkelighed, man befinder sig i. Igennem sproget lærer barnet at forstå både egne og andres følelser, tanker, meninger og handlinger.

Sproget er grundlæggende for al læring. Derfor er det vigtigt at vi hjælper barnet til også at udvikle abstrakt tankevirksomhed, fantasi og forestillingsevne.

Sprogvurderinger

Institutionens sprogpædagoger udfører sprogvurderinger af de børn, som har brug for hjælp til deres sprogudvikling.

Forældresamarbejde 

Vurderingen foregår i samarbejde med forældrene, og her er der fokus på udtale, sætningsopbygning og sproglig forståelse.

Vores praksis omkring sprogstimulering

 I vores pædagogiske praksis sprogstimulerer vi bl.a. ved at:

  • Tale med og ikke til børnene for derigennem at opfordre til dialog
  • Synge og læse sammen med børnene
  • Benytte læseleg/dialogisk læsning, hvor børnene inddrages i læsningen på forskellige måder
  • Sætte ord på de ting og situationer, barnet møder i sin hverdag
  • Være nærværende, opmærksomme og lyttende
  • Bruge Teater og sanglege til at lære barnet at forstå brugen af mimik og kropssprog samt aflæse andres

Samarbejde med talepædagog 

Desuden samarbejder vi med talepædagogen om stimuleringen af særlige sproglige elementer og omkring børn med sproglige udfordringer.

 

 

Siden er sidst opdateret 6. januar 2023