Vuggestue

Jeres lille barn i trygge hænder

Når Jeres lille guldklump starter I vores vuggestue, ser vi det som vores fornemmeste opgave at skabe tryghed for både Jer og Jeres barn lige fra starten.

Vores vuggestuegruppe

Mælkebøtten består af 11-15 børn, med 3 fast tilknyttede medarbejdere.

Det enkelte barns behov

I vuggestuen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barns behov og det er den tætte relation og den helt nære omsorg, der er vigtigst. 

Vi skaber trygge rammer for, at børnene kan få lov at øve sig i socialt samspil med de øvrige børn og voksne.

Opdeling af gruppen

Vi prioriterer i perioder af dagen at dele børnegruppen op i mindre grupper, så børnene føler sig trygge og kan udfolde sig, og de voksne kan være nærværende i relationen til det enkelte barn.

Genkendelighed

Hos Mælkebøtten er dagen fuld af genkendelige begivenheder eksempelvis samling, bleskift, madpakker, vaske hænder og sove til middag. Læs mere om det under fanebladet "dagens gang"

Stuens indretning

Mælkebøtten er indrettet med forskellige legemiljøer, der lægger op til leg, læring og udvikling. 

Vi lægger stor vægt på rum, plads og udfoldelsesmuligheder og benytter husets puderum dagligt, hvor der er rig mulighed for bevægelsesaktiviteter.

Ude liv

Ude på vores legeplads har vi god mulighed for motorisk udfordring. Vi har blandt andet en gangbro, gynger og legehuse. Vi har desuden små scootere, cykler, træer og flere andre udendørs legeredskaber.

Ture

Vi prioriterer små ture i nærmiljøet, hvor vi tager afsted i mindre grupper.

Månedsplaner

Vi arbejder ud fra månedsplaner, hvor Du kan læse om hvad der sker i den kommende måned. Månedsplanerne hænger ved indgangen til stuen og kan findes på AULA.

Overgangen fra vuggestue til børnehaven

Vi vægter at overgangen fra vuggestuen til børnehaven bliver en glidende overgang, og derfor tager vi på besøg hos hinanden, så starten i børnehaven ikke bliver så skræmmende.